Με πρόσφατο ηλεκτρονικό μας μήνυμα ενημερώσαμε τον Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας κ. Κασαπίδη Γ. και τους δημάρχους Κοζάνης κ. Μαλούτα Λάζαρο και Σερβίων κ. Ελευθερίου Χρήστο, αντίστοιχα, για αδιαμφισβήτητα νέα γεωλογικά δεδομένα, επιπρόσθετα στην προηγούμενη σχετική επιστολή μας (26-01-2021). Τα νέα τεκτονικά, υδρογεωλογικά και ορυκτολογικά στοιχεία, αποκλείουν προδήλως την εγκατάσταση και λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής αμιαντούχων απορριμμάτων (ΧΥΤΑΜ) στο Ζιδάνι Κοζάνης, αναδεικνύοντας ανάγλυφα τον τεράστιο κίνδυνο για το περιβάλλον και τις επιπτώσεις του στην ανθρωπογενή δραστηριότητα. Το πλήρες κείμενο της νέας επιστολής μας είναι το ακόλουθο:

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Σε συνέχεια σχετικής μας επιστολής – ηλεκτρονικού μηνύματος (26/1/2021) για την αναγκαιότητα της κατηγορηματικής απόρριψης του χώρου του μεταλλείου αμιάντου (τ. ΜΑΒΕ) στο Ζιδάνι Κοζάνης για εγκατάσταση ΧΥΤΑΜ για τις ανάγκες όλης της χώρας, επιτρέψτε μας να σας κοινοποιήσουμε τα ακόλουθα πρόσθετα υποστηρικτικά της πρότασής μας στοιχεία για το υπόψη θέμα: 1) Δύο (2) σχήματα και το αντίστοιχο κείμενο (2 σελίδες) αναφορικά με τον τεκτονισμό και την υδροφορία της περιοχής του μεταλλείου καθώς και του ευρύτερου χώρου, δηλ. τις επιφανειακές εγκαταστάσεις, την έκταση της παραχώρησης και πολύ πέραν αυτών. Αυτά περιλαμβάνονται στη διδακτορική διατριβή του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Β. ΚΑΡΚΑΝΑ, 1994, η οποία εκπονήθηκε κατά την περίοδο πλήρους ανάπτυξης των μεταλλευτικών εργασιών και της λειτουργίας του εργοστασίου επεξεργασίας – παραγωγής αμιάντου της ΜΑΒΕ ΑΕ και είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: (https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/2907#page/2/mode/1up . Από την απλή επισκόπηση και μόνο των σχημάτων και την ανάγνωση του κειμένου διαπιστώνεται, από οποιονδήποτε καλόπιστο παρατηρητή, η μεγάλη υδροφορία και επικοινωνία των νερών με τους υποκείμενους καρστικούς ασβεστολίθους, που τροφοδοτούν τις πηγές και τον υγροβιότοπο των Αναβρυκών και μέσω της υδραυλικής επικοινωνίας την ευρύτερη περιοχή (πηγές Νεράιδας, υδρογεωτρήσεις ύδρευσης Σερβίων, Γουλών, Ρυμνίου κ.α.). 2) Τα κυρίαρχα πετρώματα στην περιοχή παραχώρησης του μεταλλείου αμιάντου (τ. ΜΑΒΕ), που ανέρχεται σε 4.144 στρ., είναι σερπεντινίτες μέσα στους οποίους απαντά ο αμίαντος. Ως «μητρικά» γεωλογικά πετρώματα του σερπεντινίτη της συγκεκριμένης περιοχής θεωρούνται οι δουνίτες και οι χαρτζβουργίτες της ευρύτερης ομάδας των υπερβασικών πλουτώνειων πετρωμάτων του Βούρινου, όπου κατά το παρελθόν αναπτύχθηκαν εκμεταλλεύσεις για την παραγωγή χρωμίτη, σε μικρή απόσταση (5-10 χλμ.) και κυρίως στην αριστερή όχθη του Αλιάκμονα ποταμού. Με βάση, λοιπόν, συστηματικές αναλύσεις στους δουνίτες και χαρτζβουργίτες της περιοχής, που έχουμε στη διάθεσή μας, προκύπτει ότι περιέχουν κατά βάρος 0,4 – 2% Cr2O3. Κατά συνέπεια αναμένεται στα ίδια περίπου επίπεδα κ.β. να βρίσκεται το Cr2O3 και στους σερπεντινίτες στην ευρύτερη περιοχή του μεταλλείου αμιάντου, όταν είναι γνωστό ότι στη νότια πλευρά του Βούρινου υπάρχουν κοιτάσματα χρωμίτη σε σερπεντινίτες σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά έως και 38% Cr2O3 κ.β. 3) Τυχόν εγκατάσταση ΧΥΤΑΜ στην περιοχή των τ. ΜΑΒΕ, με το δεδομένο τεκτονισμό, τη γνωστή, πλέον, υδρογεωλογία και τη σημαντική σεισμικότητα της περιοχής (6,6R στις 13-05-1995 με επίκεντρο στα 3χλμ βόρεια του μεταλλείου) εγκυμονεί σαφέστατο κίνδυνο έντονης διαβροχής και έκπλυσης συστατικών των αμιαντούχων απορριμμάτων και δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών PH, που ενδεχόμενα θα αντιδράσουν οξειδωτικά στο Cr2O3 με ανεπιθύμητα αποτελέσματα για την ποιότητα των νερών του καρστικού υδροφορέα της ευρύτερης περιοχής, κι όχι μόνο. Θέτουμε, λοιπόν, τα πιο πάνω δεδομένα υπόψη σας για την έγκαιρη διερεύνηση του θέματος και διατυπώνουμε το ερώτημα αν υπάρχουν και ποια είναι τα μέτρα που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τον κίνδυνο που προαναφέρθηκε και θα διασφαλίσουν τις μελλοντικές γενιές των κατοίκων της περιοχής. Εάν κάτι μάθαμε καλά, κ. Περιφερειάρχη, στη 40χρονη ενασχόλησή μας με την εφαρμοσμένη μεταλλευτική και γεωλογία είναι ότι «η φύση εκδικείται όταν …αγνοείται»!! Κοζάνη 31/01/2021

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μηχ/κος Μεταλλείων – Μεταλλουργός Μηχ/κος Ε.Μ.Π.

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Γεωλόγος Α.Π.Θ.