Τέθηκαν σε λειτουργία δύο Μηχανήματα Αιμοκάθαρσης με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού απο το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου προϋπολογισμού 1.000.000€!