Μια πραγματική λύση, η οποία ενσωματώνει και καλές αειφόρες πρακτικές διαχείρισης πράσινων αγροτικών αποβλήτων, μπορεί να αντιμετωπίσει το κενό που αφήνει η απολιγνιτοποίηση, όσον αφορά στις θερμαντικές ανάγκες του πληθυσμού. Η δημιουργία μιας αλυσίδας εφοδιασμού, με αξιοποίηση των υπολειμμάτων βιομάζας, τόσο στην περιοχή του Αμύνταιου, αλλά και γενικότερα στη Βόρεια Μακεδονία, αποτελεί την πρόταση του προγράμματος «Εφοδιαστικές αλυσίδες από αγροτικά υπολείμματα για βιώσιμη ανάπτυξη», διαφορετικά «aGROWchain», της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg – ΙΡΑ CBC, το οποίο «τρέχουν» η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ), το Cluster Βιοοικονομίας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) από την Ελλάδα. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ως εταίροι, από τη Βόρεια Μακεδονία, ο δήμος Novaci και ο Οργανισμός για την γεωργική και αγροτική ανάπτυξη ΝΕΑ.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση την περασμένη εβδομάδα, η χρήση υπολειμμάτων από αγροτικές καλλιέργειες, μπορούν να γίνουν βιομάζα, η οποία θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για τις ανάγκες θέρμανσης των περιοχών, οι οποίες έως χθες εξαρτιόνταν, ή ακόμη εξαρτώνται, από τα ορυκτά καύσιμα. Έτσι, στηρίζεται η τοπική οικονομία και παράλληλα προστατεύεται το περιβάλλον.  Το ζητούμενο ωστόσο για την εκμετάλλευση της βιομάζας είναι μια αξιόπιστη αλυσίδα εφοδιασμού.

Η μονάδα βιομάζας του Αμύνταιου λειτουργεί με συμπαραγωγή βιομάζας και  λιγνίτη, ειδικότερα με 12.000 τόνους λιγνίτη και με 10.000 τόνους βιομάζας. Όσον αφορά στη βιομάζα, χρησιμοποιούνται τοπικές καλλιέργειες αμπέλου, καλαμποκιού, μήλων, κερασιάς και ραδάκινων.  Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις που συμμετέχουν υπολογίζονται σε 18.550 στρέμματα, από τις οποίες προκύπτουν  4.638 τόνοι κλαδεμάτων, τα οποία θρυμματίζονται και μεταφέρονται στο  εργοστάσιο.

Όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση, οι προοπτικές για ανάπτυξη και χρήση βιοενέργειες είναι τεράστιες, ειδικά στη Δυτική Μακεδονία της οποίας η οικονομία βρίσκεται υπό μετάβαση.  Στην περιοχή η ετήσια διαθεσιμότητα βιομάζας από ζωικά απόβλητα υπερβαίνει τους 500.000 τόνους, από αστικά απόβλητα τους 150.000 τόνους, από αγροτικά υπολείμματα τους 200.000 τόνους, από δασικά υπολείμματα και τη διαχείριση δασών τους 100.000 τόνους.  Μάλιστα, οι ποσότητες θα μπορούσαν να αυξηθούν εάν στις εκτάσεις των ορυχείων της ΔΕΗ που σχεδιάζεται να αποκατασταθούν, εγκατασταθούν καλλιέργειες βιομάζας.

Η βιομάζα μπορεί να αξιοποιηθεί για τις τηλεθερμάνσεις των πόλεων, για τη θέρμανση μεμονωμένων κτισμάτων, όπως δημοτικών κτιρίων, σχολείων, κολυμβητηρίων κ.ά., στη βιομηχανία, στην παραγωγή βιοκαυσίμων κ.λπ.

Η τηλεθέρμανση Αμυνταίου ξεκίνησε το 2020. Η υποδομή λειτούργησε τις πρώτες μέρες της θερμαντικής περιόδου και έκτοτε δεν σταμάτησε παρέχοντας θερμότητα στην ευρύτερη περιοχή Αμυνταίου. Μάλιστα, το πρώτο δίμηνο της λειτουργίας της, και με δεδομένο ότι δεν υπήρχαν χρονικά περιθώρια για μια περίοδο μεταβατική από την παράδοση του έργου, η μονάδα δούλευε σε 24ωρη βάση και παράλληλα το τεχνικό προσωπικό έκανε τις απαραίτητες ρυθμίσεις στους λέβητες και τα περιφερειακά συστήματα.  Έτσι καλύφθηκαν οι ανάγκες της περιοχής σε θέρμανση, και μάλιστα υπό πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες, χωρίς πρόβλημα.

Σύμφωνα με παλαιότερα στοιχεία του ΚΑΠΕ, στην Ελλάδα, τα διαθέσιμα γεωργικά και δασικά υπολείμματα κατ’ έτος ισοδυναμούν ενεργειακά με 3 με 4 εκατ. τόνους πετρελαίου, ενώ το δυναμικό των ενεργειακών καλλιεργειών θα μπορούσε να ξεπεράσει εκείνο των γεωργικών και δασικών υπολειμμάτων.

energia.gr