Με αφορμή την ολοκλήρωση Διακρατικής Έρευνας σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο της προσοχής στη Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού και στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος Teacher Τraining & Attention in Autism (TTAA) που συμμετείχε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως εκδήλωση διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου ERASMUS+:

Attention and autism: insights from the literature and data from the 4 participating countries in the Erasmus TTAA project (Greece, Israel, Spain & United Kingdom)”

την Τετάρτη 23.06.2021 και ώρα 18.00-20.00.


Η εκδήλωση είναι ανοικτή σε φοιτητές 3ου και 4ου έτους των παιδαγωγικών τμημάτων Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και σε εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής. Η γλώσσα παρακολούθησης είναι η Αγγλική και θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Η παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι δωρεάν. Για την συμμετοχή σας, απαιτείται προεγγραφή -έως και μια μέρα πριν την επιμορφωτική εκδήλωση -στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://forms.gle/aLnFwmzFooLARVzcA

Ο σύνδεσμος της διαδικτυακής εκδήλωσης θα σας αποσταλεί στο mail που θα δηλώσετε κατά την προεγγραφή σας.