Το ΣΑΒΒΑΤΟ, 5 Ιουνίου 2021, και ώρα 18.30, συνεχίζεται ο κύκλος Εισηγήσεων με γενικό τίτλο “Ψηφίδες Τοπικής Ιστορίας” που διοργανώνει η Ε.ΔΥΜ.ΜΕ., υπό την αιγίδα της Επιτροπής Πολιτισμού του Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας.

Θέμα: Η εικόνα των Οθωμανών-Τούρκων στα απομνημονεύματα των αγωνιστών του ’21: Η περίπτωση του Νικολάου Κασομούλη

Εισηγητής: Γεώργιος ΑΛΕΥΡΑΣ, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής νεότερης ιστορίας

Συντονιστής: Γεώργιος ΖΑΧΟΣ, δ/ντής Βιβλιοθήκης Πανεπ. Ιωαννίνων

Παρέμβαση: Γεώργιος ΝΙΚΟΛΑΟΥ, αναπλ. καθηγ. νεότερης οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας Πανεπ. Ιωαννίνων

Σύνδεσμος εκδήλωσης: https://zoom.us/my/uowm.ot1