Δεν ανιχνεύθηκε ιικό φορτίο στις τελευταίες μετρήσεις των λυμάτων του Δήμου Καστοριάς. Από τον περασμένο Νοέμβριο η ΔΕΥΑΚ αποστέλλει δείγματα από τον Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου Καστοριάς προς εξέταση στη Θεσσαλονίκη, σε εξειδικευμένο εργαστήριο του ΑΠΘ.

Τις τελευταίες εβδομάδες η πορεία του φορτίου ήταν καθοδική, ενώ στην μέτρηση του δείγματος της περασμένης εβδομάδας, δεν ανιχνεύτηκε ιικό φορτίο.

ΠΗΓΗ ΕΡΤ