Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 28/4, η παράδοση του σχολικού κτηρίου του 19ου δημοτικού σχολείου στην ΖΕΠ, στην Κοζάνη. Από την Τρίτη 2 Μαΐου έως 19 Μαΐου, θα πραγματοποιηθούν, όπως σε κάθε σχολείο, οι εγγραφές των μαθητών. Οι εγκαταστάσεις του σχολείου είναι βιοκλιματικού επιπέδου κι υψηλών προδιαγραφών. Το σχολείο θα δεχτεί μαθητές από τις περιοχές Αργίλου, Πρωτοχωρίου & ΖΕΠ, αλλά και μαθητές απ’ όλη την πόλη της Κοζάνης, που το επιθυμούν. Στο σχολείο ορίσθηκε Αναπληρώτρια Διευθύντρια η κα. Κάτια Βόντσα, ενώ στελεχώθηκε και με εκπαιδευτικό προσωπικό.