Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της ΔΕΤΗΠ του Δήμου Εορδαίας και της “ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ” για την υλοποίηση του έργου “Αγωγός Διασύνδεσης της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με τη νέα μονάδα Πτολεμαίδα V”, συμβατικού τιμήματος 13.543.108,39 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπογραφεί η σχετική σύμβαση ώστε ο ανάδοχος να ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες αυτού του πολύ σημαντικού έργου.

 

kozan.gr