Την ημέρα της εργατικής πρωτομαγιάς συμφωνήθηκε μεταξύ δανειστών και Κυβέρνησης, οριστικά ο θάνατος της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Έως 40% πώληση των λιγνιτικών μονάδων και πώληση του 17% της Δ.Ε.Η που βρίσκεται στο ΤΑΙΠΕΔ. Είμαστε αντιμέτωποι με την εκποίηση, αφενός των παγίων της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης και της τεχνογνωσίας της και αφετέρου του μετοχικού της κεφαλαίου. Ο συνδυασμός της απώλειας ιδιοκτησιακών και μετοχικών δικαιωμάτων, ήταν το χειρότερο σενάριο για την περιοχή μας. Η δήθεν επίκληση ευρωπαΐκων υποχρεώσεων, αποτελεί μια ανιστόρητη δικαιολογία, καθώς το μονοπώλιο της ΔΕΗ (κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης) στην εκμετάλλευση των λιγνιτών, αφορά τα ορυχεία (άρα εν ολίγοις μας λένε πως θα ξεπουληθούν “πακέτο” και αυτά). Προβλέπονται, δε άλλες διαδικασίες εντός των ευρωπαΐκων οργάνων, όταν τίθεται ζήτημα ανταγωνισμού και σε καμία περίπτωση δεν στέκεται στην κοινή λογική η παραδοχή ότι ένας δανειστής, δανείζει ένα κράτος – μέλος της Ε.Ε με όρο την συμμόρφωσή του σε υποχρεώσεις απέναντι στην Ε.Ε, η οποία μπορεί αυτοτελώς να τη διεκδικήσει . Η σιωπή και η αδιαφορία που επικρατεί στην Δυτική Μακεδονία είναι προκλητικά εκκωφαντική. Το συλλαλητήριο μας έβγαλε από την υποχρέωση; Η δικαιολογία ότι “αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς” τελείωσε. Πρόκειται πια για καθαρή συνενοχή.