Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Εορδαίας, ανασυγκροτήθηκαν τα Διοικητικά Συμβούλια στα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του δήμου. Ποιοι αναλαμβάνουν και τι. Πρόεδρος σε ΔΕΥΑΕ και ΔΕΤΗΠ ο δήμαρχος Εορδαίας, Σάββας Ζαμανίδης.