Ο Πρόεδρος και όλοι οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Οινόης του Δήμου Κοζάνης αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Τρίτη 03-08-2021 στην θέση «Κούκος» της Τοπικής μας Κοινότητας.

Ειδικότερα ευχαριστούμε

  1. Όλες τις Πυροσβεστικές δυνάμεις και πιο συγκεκριμένα

Α. Τον Συντονιστή Επιχειρήσεων Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας & Νήσων, Υποστράτηγο κ. Δημήτριο Κοντογιάννη που είχε τον γενικό συντονισμό της επιχείρησης

Β. τον Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας, Αρχιπύραρχο κ. Σωτήριο Κορέλα

Γ. Την Διοίκηση της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης και όλο το προσωπικό που απασχολήθηκε στην κατάσβεση της φωτιάς και απέδειξε τον υψηλό βαθμό εκπαίδευσης και αποτελεσματικότητάς του

2. Όλες τις Αστυνομικές δυνάμεις

3. Τον Δήμο Κοζάνης για την συνδρομή με μηχανήματα έργου & υδροφόρες

4. Την Εταιρεία Αφοι Κεντεποζίδη για την συνδρομή με μηχανήματα έργου

5. Όλους τους εθελοντές χωριανούς και όχι μόνο, που με κατάθεση ψυχής συνέβαλαν στον περιορισμό των δυσμενών συνεπειών της φωτιάς.

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Οινόης

Ζήνων Πουταχίδης