Κατασκευαστική εταιρεία ζητά Μηχανολόγο μηχανικό/ Μηχανολόγο Βιομηχανικού Σχεδιασμού για εργασία στο τμήμα

Προγραμματισμού –χειρισμού CNC εργαλειομηχανών (Τόρνος , Κέντρο κατεργασίας ,μηχανές CNC κοπής και διαμόρφωσης ελασμάτων, προγράμματα CAM )

Βιογραφικά στο [email protected]