Λαϊκές συνελεύσεις (ν.3852/10 άρθρο 85)  των κατοίκων με την συμμετοχή των εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής και του Τοπικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2017 στις Τοπικές Κοινότητες Τρανοβάλτου και Μικροβάλτου.

Δευτέρα 8 Μαΐου

Τ.Κ. Μικροβάλτου 7μ.μ. Αίθουσα ΚΑΠΗ

Τ.Κ. Τρανοβάλτου 9μ.μ. Αίθουσα Συνεδριάσεων