Αποτελέσματα για ΥΕ Καθαριστές/ιες σε σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας

1) Προσωρινός πίνακας κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων- ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – Κατηγορία ΥΕ Καθαριστές – στριες σχολικών κτιρίων (Ανακοίνωση 16923/09-08-2021)

2)Προσωρινός πίνακας κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων- ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – Κατηγορία ΥΕ Καθαριστές – στριες σχολικών κτιρίων (Ανακοίνωση 16923/09-08-2021)

3)Προσωρινός πίνακας κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων- Κατηγορία ΥΕ Καθαριστές – στριες σχολικών κτιρίων (Ανακοίνωση 16923/09-08-2021)

4) Πίνακας αποκλειομένων κατηγορίας ΥΕ Καθαριστές – στριες σχολικών κτιρίων (Ανακοίνωση 16923/09-08-2021)