Την υποβολή πρότασης, στο ΕΑΠ 2012-2016, από την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Εργασίες μετατροπής του κτιρίου του πρώην Ειρηνοδικείου Σερβίων σε κτίριο του Αστυνομικού Τμήματος Σερβίων», προϋπολογισμού: 207.620€ (με Φ.Π.Α.), ενέκρινε, ομόφωνα, κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας. Φορέας υλοποίησης θα είναι η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας.

kozan.gr