Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με Δημόσιο Πανεπιστήμιο υλοποιεί για το ακαδημαϊκό έτος 2021 στο πλαίσιο κατάρτισης Ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων».

Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:

α) Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης

β) Σε Στελέχη της Διοίκησης

γ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης και

δ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία

Στόχος: Βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων δεξιοτήτων που πρέπει να έχουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, καθώς και τα άτομα που επιδιώκουν να αποκτήσουν τις ικανότητες και δεξιότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων.

Μοριοδοτούμενο Ετήσιας Εξειδίκευσης 400 Ωρών

Διεξαγωγή σεμιναρίου: Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω Covid-19.

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του σεμιναρίου οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από Δημόσιο Πανεπιστήμιο Κόστος : 380

Τηλεφ Επικοινωνίας για Εγγραφές: 6987672869 Πάτρα Κατερίνα

E-mail: [email protected]