Αφιερωμένες στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ σημερινές φωτογραφίες σε μια από τις πιο κεντρικές πλατείες της πόλης. Στην πλατεία Αλώνια.