Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο συμμετοχής ως εταίρος του Διασυνοριακού Σχήματος υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο “WINCOME”, σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε τη Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο «Οι Δράσεις του Έργου WINCOME: Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Προστιθέμενη Αξία».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom με τη χρήση του κάτωθι συνδέσμου:https://bit.ly/3kE4QmYΠαρέχετε επίσης η δυνατότητα Ζωντανής Παρακολούθησης μέσω YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=YRbNeq1NapQ

Ημέρα ώρα Έναρξης:  Τρίτη, 28/9/2021, 12:30 μ.μ. Το Έργο “WINCOME- Joint Promoting Actions of the Local Entrepreneurship at Greece/Albania Less Favoured Areas (LFA) on the Viticulture and Wine Production Business Sector” υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (85%) και από Εθνικούς Πόρους των Συμμετεχουσών Χωρών (15%).


Περισσότερες Πληροφορίες:
https://wincomeproject.eu