Τα παγκάκια στην πλατεία Τιάλιου στην Κοζάνη είναι γεμάτο κουτσουλιές και δεν τα καθαρίζει καμία υπηρεσία του δήμου ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι πολίτες.