Προς

τον Υπουργό Υγείας κ. Πλεύρη

Θέμα: «Ανάγκη συνέχισης της απασχόλησης των εργαζομένων του Ειδικού προγράμματος 4.000 μακροχρόνια άνεργων στον Τομέα της Υγείας»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Από τους αρχικά 4.000 εργαζόμενους με το Ειδικό Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 3888/τ.Β ́/02-12-2016) στον Τομέα της Υγείας, περίπου 3.000 συνεχίζουν εδώ και πέντε χρόνια να απασχολούνται με ανανεούμενες συμβάσεις σε φορείς υγείας της χώρας, καλύπτοντας  όλο, σχεδόν, το εύρος των ειδικοτήτων.

Και αν κατά το χρόνο έναρξης του προγράμματος είχε κριθεί απαραίτητη η παρουσία τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα νέα δεδομένα καθιστούν ακόμα πιο αναγκαία τη συνέχιση της απασχόλησής τους σε αυτό, ενόψει και των αυξημένων απαιτήσεων λόγω της πανδημίας.

Να ληφθεί υπόψη ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν ήδη αποκτήσει επαρκή εργασιακή εμπειρία και εξειδίκευση, και μάλιστα στις αντίξοες συνθήκες της υγειονομικής κρίσης. Δίκαια, λοιπόν, και αυτοί έλαβαν την τιμητική διάκριση των λειτουργών της πρώτης γραμμής, μαζί με τους άλλους συναδέλφους τους.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και επειδή έχει επανειλημμένα επιβεβαιωθεί η αποφασιστικότητα της σημερινής κυβέρνησης να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες, αναγκαίο όρο για την οποία αποτελεί η επαρκής στελέχωση των δομών υγείας της χώρας, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη συνέχιση της απασχόλησης των παραπάνω, με όρους ισοτιμίας και εργασιακής σταθερότητας.

Τα παραπάνω ισχύουν και για το επικουρικό προσωπικό που κάλυψε τις αυξημένες ανάγκες του συστήματος μεσούσης της πανδημίας, σύμφωνα και με τις σχετικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης.

ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Ερωτάσθε κύριε υπουργέ

 Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε για την αναγνώριση των υπηρεσιών των παραπάνω εργαζομένων και για τη συνέχιση της απασχόλησής τους στον Τομέα της Υγείας, με όρους σταθερότητας και ισοτιμίας σε σχέση με το μόνιμο προσωπικό;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

                                                    Ευστάθιος Κωνσταντινίδης

  Βουλευτής Ν. Κοζάνης