Μαθήματα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας με Πιστοποιημένη Σχολή Νοηματικής στην Κοζάνη. Δυνατότητα Μαθημάτων OnLine. Κόστος Κύκλου: 440€ Πληροφορίες. 6987672869