Τον δρόμο για την Βουλή παίρνει η πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Οικονομικών για την σύσταση του ειδικού λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο λαϊκό εισόδημα.

Συγκεκριμένα μέσω του ταμείου θα επιδοτηθούν όλοι λογαριασμοί ρεύματος χαμηλής τάσης με 30 ευρώ/MWh σε μηνιαία βάση, ενώ η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία περιλαμβάνεται σε τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 8).

Η εν λόγω τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού ορίζεται η ΔΑΠΕΕΠ, ενώ γίνεται πρόβλεψη χρηματοδότησης του λογαριασμού και από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο, δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης είναι καταναλωτές χαμηλής τάσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, καθορίζονται οι δικαιούχοι καταναλωτές λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα, η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης, ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης.

Επιπρόσθετα, το «ενεργειακό» άρθρο προβλέπει το ενδεχόμενο να παρέχεται επιδότηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, η οποία θα πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές φυσικού αερίου. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι οικιακοί καταναλωτές φυσικού αερίου.

Να σημειωθεί ότι το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας αναμένεται να ψηφιστεί αύριο.

Συνοδευτικά αρχεία

https://energypress.gr/