Λειτουργία νέου ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ” ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ”   του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

της ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Το Πρόγραμμα έχει ετήσια εντατική εννεάμηνη (9) διάρκεια και αντιστοιχεί σε 360 ώρες εκπαίδευσης

( σύγχρονη & ασύγχρονη μέθοδος ) ενώ το συνολικό κόστος παρακολούθησης είναι 180,00€

κατεβάστε το δελτίο εδώ

κάντε την αίτηση εδώ