Το Κέντρο Υγείας Κοζάνης ευχαριστεί θερμά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τη δωρεά γεννήτριας.Είναι πολύ σημαντική η προσφορά αυτή, που στόχο έχει την εύρυθμη λειτουργία του Κ.Υ. Κοζάνης Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ