Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης WINCOME, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπό την ιδιότητα του Εταίρου 3 στο διασυνοριακό σχήμα υλοποίησης διοργάνωσε στις 28/9/2021 την Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: Οι Δράσεις του Έργου WINCOME: Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Προστιθέμενη Αξία».
Στις εργασίες τις ημερίδας συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρ

χης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βασίλειος Άμπας, ο οποίος απευθύνοντας χαιρετισμό εκ μέρους της Περιφέρειας, εξήρε τη συμβολή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου για τη τοπική οικονομία και ειδικότερα για τον κλάδο της αμπελοκαλλιέργειας και οινοποίησης. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε η στοχοθεσία και το πλέγμα δράσεων του έργου ενώ επίσης έγινε και αναφορά στα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης/διερεύνησης γενετικής παραλλακτικότητας και καταλογογράφησης των ποικιλιών αμπέλου της περιοχής.

Το βιντεοσκοπημένο υλικό της διοργάνωσης βρίσκεται αναρτημένο και ελεύθερα διαθέσιμο για προβολή στο YouTube μέσω του συνδέσμου:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για τη πράξη WINCOME μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του έργου ακολουθώντας τον σύνδεσμο:
https://wincomeproject.eu