Η Διοίκηση του Γ.Ν. Κοζάνης ‘’Μαμάτσειο’’ είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους πολίτες της περιοχής μας αλλά και ευρύτερα της Δυτικής Μακεδονίας, ότι παρελήφθη εξοπλισμός της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας και συγκεκριμένα Αναπνευστήρες Διακομιδής, τύπου Oxylog 3000 Plus, 2 τεμάχια. Η προμήθεια των Αναπνευστήρων Διακομιδής πραγματοποιήθηκε μέσω του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κοζάνης» ο οποίος έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ.

Οι συγκεκριμένοι Αναπνευστήρες είναι φορητοί, μικρού όγκου και βάρους, κατάλληλοι για αερισμό ενηλίκων και παίδων κατά τη διακομιδή τους, είναι δε κατάλληλοι και για αεροδιακομιδές. Έχουν απλό και εύκολο χειρισμό ώστε να μπορούν να τους χειριστούν με ασφάλεια το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών.

 

Εκ της Διοικήσεως