Σε συνέχεια παλαιότερης κοινοβουλευτικής παρέμβασης για την αναγκαιότητα σύστασης και ορθής λειτουργίας Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών στη χώρα, ο βουλευτής Κοζάνης Γιώργος Κασαπίδης συνυπογράφει εκ νέου ερώτημα του τομέα Υγείας της Ν.Δ. για το σκοπό αυτό.

Η συστηματική συλλογή έγκυρων και αξιόπιστων δεδομένων για τον καρκίνο αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τη Δημόσια Υγεία, αναπόσπαστο κομμάτι της υγειονομικής πολιτικής, της πρόληψης αλλά και προϋπόθεση για τη χάραξη ορθολογικής αντικαρκινικής πολιτικής. Η ανάγκη λοιπόν υπεύθυνης καταγραφής των δεδομένων αυτών κρίνεται επιτακτική, ώστε να προσεγγίσει η πολιτική ηγεσία με αποτελεσματικότητα το συγκεκριμένο ζήτημα.

Το θέμα αυτό άλλωστε όπως τόνισε ο κ. Κασαπίδης απασχολεί έντονα την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας και του Ν. Κοζάνης καθώς εδώ καταγράφονται υψηλά ποσοστά μορφών καρκίνου που δοκιμάζουν ακόμα και άτομα σε μικρές ηλικίες.

Ακολουθεί το περιεχόμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Υγείας

Θέμα: Από προχειρότητα η ρύθμιση που συνέταξε ο ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών.

Κύριε Υπουργέ,

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, μπροστά στην πραγματικότητα των 40.000 νέων περιστατικών καρκίνου που εμφανίζει η χώρα μας, κάθε χρόνο, κρίνεται ανεπαρκής να υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας « Εθνικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση του καρκίνου ».

Οι ρυθμίσεις που ψηφίσατε πρόσφατα είναι ελλιπείς καθώς η εξαγγελία για την υποχρεωτικότητα της καταγραφής, είναι άνευ αντικειμένου, αφού μένουν απροσδιόριστες βασικές διαδικασίες όπως το ποιος είναι αρμόδιος γα την καταγραφή, πότε και πώς πρέπει να γίνεται, ποιος και με ποιο τρόπο επεξεργάζεται τα συλλεχθέντα δεδομένα, πώς και από ποιόν και βάσει ποιών δεικτών διασφαλίζεται η ποιότητα της καταγραφής και της επεξεργασίας των δεδομένων.

Την ίδια στιγμή που νομοθετείται για άλλη μία φορά το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών, κανείς δεν ξέρει την τύχη και τα αποτελέσματα της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» που αναπτύχθηκε μέσω του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από πόρους ΕΣΠΑ, με κωδικό MIS 464106, ούτε και για το αν έχει προβλεφθεί κάποια συνέχιση λειτουργίας του προγράμματος της λειτουργίας του συγκεκριμένου αρχείου.

Κρίνεται επιτακτική ανάγκη να οργανωθούμε σαν πολιτεία, ώστε να αντιμετωπίσουμε πολύπλευρα την πρώτη αιτία θανάτου στην Ευρώπη, δηλαδή τον καρκίνο, διαμορφώνοντας τόσο στέρεες βάσεις με τα κατάλληλα εργαλεία καταγραφής της νόσου , όσο και με εκείνα της αντιμετώπισης της με ανάπτυξη κατάλληλων μονάδων ,αντικατάσταση του γηρασμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και κάλυψη των ελλείψεων που παρατηρείται σε εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Κατόπιν αυτών,

Ερωτάστε:

  1. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για τον απολογισμό του «Εθνικού Προγράμματος για τον Καρκίνο 2011-2015»;

  2. Ποια είναι τα αποτελέσματα της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» που αναπτύχθηκε μέσω του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από πόρους ΕΣΠΑ, με κωδικό MIS 464106.

  3. Πότε και πώς σκοπεύετε να καλύψετε το βασικό κενό που προκύπτει στο άρθρο 20 του νόμου 4461/2017 και αφορά τον ευδιάκριτο προσδιορισμό εκείνων των διαδικασιών όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω και οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν πυλώνα για την σωστή υλοποίηση και διατήρηση του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ