Η λαϊκή αγορά των Σερβίων στην παλαιά ιστορική της θέση.