Μια σπουδαία στιγμή  αποτελεί η σημερινή υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης . Η εν λόγω συνεργασία αποβλέπει στη διαμόρφωση μιας πολιτικής, σχετικά με την καταγραφή και ανάδειξη των θησαυρών, που διαφυλάσσουν οι δύο αυτοί σημαντικοί πολιτιστικοί φορείς. Την συμφωνία υπέγραψαν κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας του Φόρουμ Ιδεών για τις Βιβλιοθήκες και τον Πολιτισμό, ο Πρόεδρος της Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης Παναγιώτης Δημόπουλος και ο Δρ. Φίλιππος Τσιμπόγλου, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Παράλληλα με την παρουσία του κ. Χρήστου Μασσαλά επιβεβαιώθηκε η πρόθεση καλής συνεργασίας της Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης με τη Ριζάρειο Σχολή, ενώ στο Φόρουμ συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλητές.  Το Φόρουμ συνεχίζεται το Σάββατο… Να είστε εκεί!