Με πολύ κόσμο η διεξαγωγή της τελευταίας κεντρική λαϊκής αγορά στην Κοζάνη, για το 2021.