Μετά από Συνεδρίαση του Δ.Σ στις 28/12/2021 το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου  « ΕΝΩΣΗ » διαμορφώνετε ως εξής :

Α/Α ΑΞΙΩΜΑ ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Α.Μ Μ.Ο
1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΙΒΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ 51321 381
2 Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΟΜΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ 67686 391
3 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ 85510 468
4 ΤΑΜΙΑΣ ΜΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 95454 467
5 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΛΥΛΚΔΜ / ΚΗ – ΜΕ / ΤΕΠ – Μ 75696 360
6 ΣΥΜΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ 86211 469
7 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ 62698 455
8 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΛΚΔΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 96001 318
9 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 87152 467
10 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΧΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ 56441 454
11 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΖΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΓΜΗΤΡΙΟΥ 78290 467
12 ΣΥΜΒ.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ 88199 455
13 ΣΥΜΒ.  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 86806 467
14 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 76986 467
15 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΣΟΚΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ ΤΔΣΣ (ΣΚΛΗΡΑ) 87769 817
16 ΜΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 69787 467
17 ΜΕΛΟΣ ΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡ.ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 70123 470
18 ΜΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ 75763 570
19 ΜΕΛΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 71335 467
20 ΜΕΛΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΩΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 88439 467
21 ΜΕΛΟΣ ΜΟΡΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 86747 466
22 ΜΕΛΟΣ ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ ΤΔΣΣ (ΣΚΛΗΡΑ) 86970 817
23 ΜΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΓΜΗΤΡΙΟΥ 84207 467
24 ΜΕΛΟΣ ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ 85552 469
25 ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ 83674 453
26 ΜΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΓΜΗΤΡΙΟΥ 71393 467
27 ΜΕΛΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ 800375 468
28 ΜΕΛΟΣ ΠΕΣΛΗΣ ΖΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ 71081 453
29 ΜΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ 54411 468
30 ΜΕΛΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ ΤΔΣΣ (ΣΚΛΗΡΑ) 61767 817
31 ΜΕΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ 85223 455