Κοζάνη. Υπέροχοι χρωματισμοί στον ουρανό με τη δύση του ηλίου.