Η INTERACTIVE σας προσφέρει άμεση δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εκπάιδευση στις βασικές δεξιότητες Η/Υ που οδηγεί σε πιστοποίηση της Microsoft ή της ACTA-Τεχνοβλαστό του Α.Π.Θ  αναγνωρισμένη  από τον Α.Σ.Ε.Π και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π  για πρόσληψη στο Δημόσιο τομέα και  έχουν ισχύ σε όλη την Ευρώπη.

Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων

 • Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Παρουσιάσεις

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε επαγγελματίες του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα
 • Σε εργαζόμενους
 • Σε ανέργους
 • Σε φοιτητές
 • Σε μαθητές

Πιστοποίηση

Το σεμινάριο παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις για την απόκτηση της πιστοποίησης Microsoft Office Specialist (M.O.S) ή CCU της ACTA που αποδεικνύει την υψηλή γνώση του χρήστη στις εφαρμογές του Microsoft Office 2013, 2016 & 2019 και είναι αναγνωρισμένη από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Το πιστοποιητικό διαθέτει αναγνωρισμένη διαδικασία επικαιροποίησης για το Ελληνικό Δημόσιο και γίνεται αποδεκτό από τον Α.Σ.Ε.Π. και τους υπόλοιπους διαγωνισμούς του Δημοσίου

Πως μπορώ να δηλώσω συμμετοχή

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το  σεμινάριο κατάρτισης για Βασικές Δεξιότητες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή επικοινωνήστε άμεσα με την INTERACTIVE στο 210 300 3921 ή εναλλακτικά στέλνοντας mail στο [email protected]

Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Πληροφορικής
αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ

CCU της ACTA & Microsoft Office Specialist