Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης, την Δευτέρα 22/5. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – Α.Π.Θ. – Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας – Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. για το έργο: ΚΟΖΑΝΗ 2020+

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. για το έργο: Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Λαογραφικού Μουσείου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων – Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.

Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, με τίτλο: Κτιριακές εγκαταστάσεις δομών στήριξης ατόμων με νοητική υστέρηση και πολλαπλές αναπηρίες.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, με τίτλο: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων – Κατασκευή νέας πτέρυγας και αναμόρφωση – αναβάθμιση υπάρχουσας πτέρυγας Β στο Τιάλειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια κινητού εξοπλισμού κτιρίου Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017 Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση οδών Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κλπ Άνω Κώμης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση και Επισκευή Στέγης Ειδικού Σχολείου

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 13 Φωτοβολταϊκών διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων στις Επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Δομή στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση και σύνοδες ψυχικές διαταραχές (Αυτισμό) – Κέντρο ημερήσιας φροντίδας – Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Χορήγηση παράτασης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών εκτέλεσης του έργου: Γήπεδα 5Χ5 στην πόλη της Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Οδοστρώματα – Επισκευές Κοζάνης (2015)

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων & λοιπών κτιρίων Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου με τίτλο: Κατασκευή γηπέδου Μπάσκετ.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Πρόσληψη προσωπικού έως πέντε (5) ημερομίσθια το μήνα για τη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

ΕΑΠ 2012-2016 – Νέες Εντάξεις – Τροποποιήσεις έργων

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Αναμόρφωση – Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2017

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Ανακλήσεις – Δεσμεύσεις πιστώσεων οικονομικού έτους 2017

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Προμηθειών με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού θέρμανσης – κλιματισμού (ΒΜS) για το κλειστό Γυμναστήριο Λευκόβρυσης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τοπικών Κοινοτήτων: α) Αμυγδαλιάς, β) Οινόης, γ) Αγίας Παρασκευής.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δ/νση Πολιτικής Γης, τμήμα εποικισμού, αναδασμού για παραχώρηση κατά κυριότητα ενός τμήματος χέρσου εμβαδού Ε=64.489,52 τ.μ. Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου στο οποίο υφίστανται κτιριακές εγκαταστάσεις.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Τροποποίηση της αριθμ. 160/2011 Α.Δ.Σ με θέμα: Παραχώρηση της χρήσης πέντε (5) αντλιοστασίων αρδευτικού καναλιού (ΣΟΥΛΟΥ) και τριών αντλιοστασίων Ρυακίου.

Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.

Αποδοχή ποσού για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας για το έτος 2017.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση της αριθμ. 18/2017 Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης» με θέμα: 2η Αναμόρφωση – τροποποίηση Προϋπολογισμού ΚΔΒΚ έτους 2017.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης.

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καταστροφής Υλικών που δεν έχουν καμία αξία.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις