Δεδομένων της επανεμφάνισης για δεύτερη χρονιά και της ταχύτατης εξάπλωσης του εντόμου Lymantria dispar στους βοσκότοπους ανά την επικράτεια και το Ν. Κοζάνης ιδιαίτερα, ο βουλευτής Γιώργος Κασαπίδης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση φέρνοντας το ζήτημα προς συζήτηση στη Βουλή.

Παράλληλα καταλογίζει ευθύνες στην πολιτική ηγεσία για την αδικαιολόγητη αδράνεια, καθώς, παρά τις σχετικές επισημάνσεις, ουδεμία ουσιαστική δράση δεν έλαβε χώρα για τον έλεγχο του πληθυσμού του εντόμου.

Επιπλέον επισημαίνει τη μη αξιοποίηση κονδυλίων του ΠΑΑ 2014-2020, αφού το σχετικό μέτρο Μ08 – “Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών” δεν έχει προκηρυχτεί εδώ και δύο χρόνια.

Ακολουθεί το περιεχόμενο της επίκαιρης ερώτησης:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

κ. Βαγγέλη Αποστόλου

Θέμα: «Επιδημικές προσβολές εντόμου σε δασικά οικοσυστήματα προξενούν απώλεια εισοδήματος σε κτηνοτρόφους του Ν. Κοζάνης. Αναξιοποίητα 100 εκ. € σχετικού μέτρου του ΠΑΑ 2014 –2020».

Νωπή είναι ακόμη η περσινή εμπειρία της εκτεταμένης προσβολής βοσκοτόπων στην επικράτεια και πολύ έντονα στο Ν. Κοζάνης, από το έντομο Lymantria dispar. Οι συνέπειες ήταν ολέθριες για το περιβάλλον και τους κτηνοτρόφους ιδιαίτερα.

Παρά τις κοινοβουλευτικές επισημάνσεις για λήψη μέτρων, οι ηγεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων αδράνησαν. Καμία ουσιαστική ενέργεια δεν πραγματοποιήθηκε για τον έλεγχο του πληθυσμού των εντόμων και την πρόληψη παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον. Αποτέλεσμα της αδράνειας αυτής η επιδείνωση του προβλήματος για τους επαγγελματίες της υπαίθρου.

Την ίδια ώρα και παρά τη σχετική σας δέσμευση αναξιοποίητα παραμένουν 100 εκ. € συγκεκριμένου μέτρου Μ08 – “Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών” του ΠΑΑ 2014 – 2020, με σκοπό την αντιμετώπιση και πρόληψη παρόμοιων φαινομένων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Ποιος ευθύνεται για την αδράνεια αυτή που ζημιώνει σοβαρά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πολλούς επαγγελματίες κτηνοτρόφους στο Ν. Κοζάνης και σε άλλες περιοχές της χώρας; Τι προτίθεστε να πράξετε άμεσα για την αντιμετώπιση του φαινομένου και τυχόν αποζημιώσεις;

  2. Προτίθεστε και πότε να προκηρύξετε σχετική πρόσκληση του μέτρου Μ08 του ΠΑΑ 2014-2020 που εδώ και δύο χρόνια παραμένει ανενεργό;

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ