Ανοιχτή συζήτηση για θέματα της πόλης, την Τετάρτη 21 Ιουνίου, στην πλατεία της Σκ’ρκας.