«Στόχος της νέας αυτής FB σελίδας είναι η στοχευμένη δημοσιοποίηση προσωπικών απόψεων και εμπειριών σχετικά την τοπική αυτοδιοίκηση & την δημόσια διοίκηση, το management & την πολιτιστική διαχείριση, θέματα γενικότερου κοινωνικού, επαγγελματικού & πολιτικού ενδιαφέροντος.» Aυτά αναγράφει στη νέα του σελίδα στο facebook (δείτε εδώ), την οποία δημιούργησε στις 16/6/2017, o Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κοζάνης, Βασίλης Μπουγιοτόπουλος, προσπαθώντας, προφανώς, να αναδείξει και ένα περισσότερο πολιτικό προφίλ, σε σχέση με την ιδιότητα που κατέχει στο δήμο Κοζάνης.
Η Χύτρα