Ετήσιος χορός του πολιτιστικού συλλόγου Ασβεστόπετρας την Παρασκευή 30/12.