Ασθενής χιονόπτωση, εδώ και περίπου σαράντα λεπτά, στην πόλη της Πτολεμαΐδας και την ευρύτερη περιοχή της Εορδαίας. Οι φωτογραφίες, που μας έστειλε ο Γιάννης Κατσανίκος, είναι από κεντρικά σημεία της πόλης: