Εντυπωσιακές σημερινές φωτογραφίες, του Σάκη Αναστασόπουλου, από τα κροκοχώραφα του Κρόκου Κοζάνης.