Στο ένα εκατομμύριο Ε, υπολογίζεται το κόστος της πλήρους ανανέωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού των εργαστηρίων του ΣΕΚ, στο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Πτολεμαΐδας, και η δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου αυτού, μπορεί να προέλθει  μόνον μέσω της ένταξης του έργου σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Τα εργαστήρια , όπως υποστηρίζουν οι μαθητές,  είναι παρωχημένης τεχνολογίας, και σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, η, άλλα εξαρτήματα, με αποτέλεσμα την ελλιπή πρακτική τους άσκηση, ενώ, η μη απόκτηση εμπειριών σε συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας, γεννά προβληματισμό για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Το αίτημα της αντικατάστασης του εξοπλισμού  κυριάρχησε στις πρόσφατες  μαθητικές καταλήψεις και αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης, στην διαμαρτυρία των μαθητών κατά  την περασμένη Παρασκευή, του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου με τον Δήμαρχο Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ: Μαίρη Κεσκιλίδου