Το πολιτικό και συνδικαλιστικό προσωπικό της περιοχής χρήζει πολλών μαθημάτων πολιτικής παιδείας. Ελληνικής Πολιτικής Παιδείας.

Είναι κατώτερο των περιστάσεων και ζει την παρακμή του.

Κοζάνη 30 Νοεμβρίου 2017

Θεόφιλος Παπαδόπουλος

Πολίτης