Αγιασμός των υδάτων πραγματοποιήθηκε στο πέτρινο γεφύρι Ανθοχωρίου όπου στα παγωμένα νερά βούτηξαν 4 θαρραλέοι νέοι για να πιάσουν το σταυρό.  Δείτε βίντεο και φωτογραφίες.
Φωτογραφία του Dimitrios Bochotis.
Φωτογραφία του Dimitrios Bochotis.
Φωτογραφία του Dimitrios Bochotis.
Φωτογραφία του Dimitrios Bochotis.
Φωτογραφία του Dimitrios Bochotis.
Φωτογραφία του Dimitrios Bochotis.
Φωτογραφία του Dimitrios Bochotis.
Φωτογραφία του Dimitrios Bochotis.
Φωτογραφία του Dimitrios Bochotis.
Φωτογραφία του Dimitrios Bochotis.
Φωτογραφία του Dimitrios Bochotis.
Φωτογραφία του Dimitrios Bochotis.
Φωτογραφία του Dimitrios Bochotis.
Φωτογραφία του Dimitrios Bochotis.
Φωτογραφία του Dimitrios Bochotis.
Φωτογραφία του Dimitrios Bochotis.
Φωτογραφία του Dimitrios Bochotis.
Φωτογραφία του Dimitrios Bochotis.
Φωτογραφία του Dimitrios Bochotis.
Φωτογραφία του Dimitrios Bochotis.
Φωτογραφία του Dimitrios Bochotis.
http://tsotilion.blogspot.gr/