Έναρξη νέου τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης με Πιστοποίηση VELLUM.

Σκοπός του πιστοποιητικού είναι να αξιολογήσει τις γνώσεις των υποψηφίων σε επιχειρησιακές ικανότητες σχετικές με τις εργασίες και τα καθήκοντα που αναθέτονται σε εργαζομένους του τομέα «Γραμματειακής Υποστήριξης».

Η Πιστοποίηση «Στελέχους Γραμματειακής Υποστήριξης» ενδείκνυται για ομάδες

· νεοεισερχομένων στον γραμματειακό κλάδο,
· υφιστάμενων γραμματειακών και διοικητικών στελεχών επιχειρήσεων, οργανισμών ή άλλων φορέων,
· ανέργων, φοιτητών ή αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ. ΙΕΚ ή και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο κλάδο της Διοικητικής Γραμματειακής Υποστήριξης.

Διάρκεια Σεμιναρίου : 20 ώρες
Χρόνος υλοποίησης : 1 μήνας

Πληροφορίες 2461027001 & goo.gl/OkcY0q
Εγγραφές goo.gl/9poUa8

 Βρισκόμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.