Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Κοζάνης (Βαλταδώρειο) συγχαίρουν τους μαθητές Τσούρλο Γιάννη (Β’ τάξη) και Δασκαλόπουλο Αριστείδη (Γ’ τάξη) που διακρίθηκαν στον μαθηματικό διαγωνισμό «Θαλή».


Ευχαριστήριο

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Κοζάνης (Βαλταδώρειο) συγχαίρουν τους μαθητές Αποστολίδη Γεώργιο, Τσιμπέρη Χριστίνα και Φτάκα Χρήστο που διακρίθηκαν στον μαθηματικό διαγωνισμό «Υπατία».