Η εταιρία Α. ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των  ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών, επιθυμεί να προσλάβει Ηλεκτροτεχνίτες/Ηλεκτρολόγους/Βοηθούς Ηλεκτρολόγους για εργασία σε χώρο
εργοταξίου.
Απαραίτητα Προσόντα Σχετική προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία Καλή γνώση Αγγλικών

Αποστολή Βιογραφικού
Α. ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ : [email protected]
Επικοινωνία: 2461049192