Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για τη μελέτη βελτίωσης του οδικού Τμήματος Κοζάνη-Αεροδρόμιο. Ήδη, σύμφωνα με την κα Μαρία Χαραλαμπίδου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης τεχνικών έργων του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, συντάσσεται ο σχετικός φάκελος (από τη γέφυρα που κατεδαφίστηκε-έως το αεροδρόμιο). Πρόκειται για έναν δρόμο που θα λύσει διάφορα θέματα που έχουν ανακύψει διαχρονικά.

Θανάσης Τέγος