Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1.
Έγκριση της αριθμ. 1/2018 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης που αφορά «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας 2018»
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης.
2.
Έγκριση Α.Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης: α) 9/2018 «Έγκριση προϋπολογισμού 2018 και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης», β) 10/2018 «Αιτιολογική Έκθεση του ΔΗΠΕΘΕ για το Δήμο Κοζάνης».
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.
3.
Έγκριση της αριθμ. 54/2017 Α.Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης που αφορά: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017.
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.
4.
Έγκριση μελετών και τρόπος εκτέλεσης των κάτωθι έργων:
Α) Κατασκευή νέας πτέρυγας και αναμόρφωση – αναβάθμιση υπάρχουσας πτέρυγας Β’ στο Τιάλειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Κοζάνης.
Β) Οδική Ασφάλεια Δήμου Κοζάνης
Γ) Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μαυροδενδρίου.
Δ) Ολοκλήρωση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ. Νέας Νικόπολης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
5.
Συγκρότηση επιτροπών για το έτος 2018:
α) Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής μικρών έργων (αρθρ.15 Π.Δ. 171/87) αποτελούμενη από δύο δημοτικούς συμβούλους με τους αναπληρωτές τους.
β) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων αποτελούμενης από δύο δημοτικούς συμβούλους και έναν φορολογούμενο δημότη. Με τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το αρθρ. 7 παρ. 8 του Ν.2307/95.
γ) Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων.
δ) Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
6.
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Ανάπλαση χώρων πρασίνου ΔΕ Κοζάνης – Αύξηση προϋπολογισμού μελέτης Τεχνικού Προγράμματος 2018
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
7.
Γνωστοποίηση διακοπής εργασιών του έργου: Προσθήκη τεσσάρων (4) αιθουσών στο 18ο δημοτικό σχολείο Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
8.
Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: Εκσυγχρονισμός – βελτίωση χώρων πρασίνου – αναψυχής.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9.
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10.
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: Γήπεδα 5Χ5 στην πόλη της Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
11.
Παράταση προθεσμίας έργου: Εσωτερική οδοποιία οικισμού Νέας Ποντοκώμης
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
12.
Παράταση προθεσμίας έργου: Συντήρηση Υπαίθριου Θεάτρου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
13.
Ανάθεση εκπόνησης μελέτης 10/2018 με τίτλο: Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη σε δημοτικά ακίνητα για την ανέγερση εκπαιδευτικών κτιρίων και κλειστών γυμναστηρίων.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14.
Α) Υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 για τη δράση με τίτλο:
Κατασκευή 7 νέων αιθουσών διδασκαλίας στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης, προϋπολογισμού 1.618.021,02 € και
Β) Έγκριση της μελέτης με τίτλο: Προσθήκη 7 αιθουσών στο 13ο δημοτικό Σχολείο Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
15.
Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο: Τοπικό σχέδιο δημιουργίας εικαστικών παρεμβάσεων
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
16.
Απονομή τιμητικής διάκρισης στον Χαράλαμπο Ταϊγανίδη, Παραολυμιονίκη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, στο αγώνισμα των 100μ. ύπτιο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2017.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
17.
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών για τη στελέχωση του Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας λόγω παραίτησης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος.
18.
Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
19.
Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών Τεχνικών Παιγνίων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
20.
Ανακλήσεις δεσμεύσεων πιστώσεων οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
21.
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: Υπηρεσίες φύλαξης αμαξοστασίου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
22.
Συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για την έκδοση έγκρισης επέμβασης σε δημοτική δασική έκταση στη θέση «ΞΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ» της ΤΚ Καλαμιάς ΔΕ Κοζάνης.
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
23.
Καθορισμός υπαίθριας Αποκριάτικης αγοράς στην πλατεία Νίκης στην Κοζάνη και έγκριση Κανονισμού λειτουργίας αυτής για το έτος 2018.
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
24.
Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.