Απάντηση έδωσαν ο υπουργός ΠΕΝ, Γ. Σταθάκης και ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Μ. Παναγιωτάκης στον βουλευτή κ. Γιάννη Αντωνιάδη σχετικά με ερώτησή του για «κίνδυνο χρεοκοπίας της ΔΕΗ εντός του 2017».

Ο υπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΔΕΗ είναι η εισπραξιμότητα των οφειλών, ενώ οι μελλοντικές συνεργασίες της ΔΕΗ με άλλες εταιρείες πρέπει να έχουν ξεκάθαρο αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Παράλληλα, συμπεριλήφθηκε απάντηση του προέδρου της ΔΕΗ, Μ. Παναγιωτάκη, ο οποίος ανέφερε πως ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ θα μειωθεί ως αποτέλεσμα της μείωσης μεριδίου αγοράς στην εγχώρια λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, γιαυτό και η ΔΕΗ αναζητά και εξετάζει ευκαιρίες και δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, για επέκταση σε άλλες αγορές και προϊόντα.

«Η απώλεια μεριδίου αγοράς θα πρέπει να είναι ισορροπημένη και να προέρχεται από όλες τις κατηγορίες πελατών», σχολίασε ο κ. Παναγιωτάκης για να προσθέσει σχετικά με τα οικονομικά της εταιρείας ότι «η απόδοση του τριετούς ομολόγου της ΔΕΗ λήξης 2017, από την έκδοσή του έως σήμερα έχει κυμανθεί από 3,6% έως 37,1%. Από τα υψηλό αυτό σημείο που καταγράφηκε στις 8.7.2015 έχει σταθερά καθοδική πορεία με συνέπεια να διαμορφωθεί στο 5,8% στις 11.11.2016.

Η απάντηση του Υπουργού Γεωργίου Σταθάκη

ΣΧΕΤ. α) Η με αριθμό πρωτ.836/1-11-2016 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α)σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Γιάννη Αντωνιάδη κοινοποιούμε τον υπ’ αριθμ.πρωτ.ΓρΔ/2887/16-11-2016 έγγραφο Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο του επιτελικού του ρόλου σε θέματα ενέργειας αλλά και ως εποπτεύον Υπουργείο στηρίζει την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της επιχείρησης και της διατήρησης  της ανταγωνιστικότητάς της παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που υφίστανται λόγω οικονομικής κρίσης. Άλλωστε, το μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΔΕΗ Α.Ε. είναι η εισπραξιμότητα των οφειλών προς την επιχείρηση συνέπεια των πολιτικών προηγούμενων κυβερνήσεων. Για την αντιμετώπιση του σοβαρότατου αυτού προβλήματος, καθώς και για την αποφυγή της διακοπής της ηλεκτροδότησης των ευάλωτων φυσικών και νομικών προσώπων, έχουν ήδη αποφασιστεί προγράμματα ρύθμισης λογαριασμών ή διακανονισμού παλαιότερων οφειλών.

Η ΔΕΗ, στις νέες συνθήκες της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ως ολοκληρωμένη επιχείρηση με σημαντική θέση στην εγχώρια ενεργειακή αγορά έχει τη δυνατότητα, με τη στήριξη της κυβέρνησης, να διευρύνει τις δραστηριότητές της στην ευρύτερη ενεργειακή αγορά, π.χ. φυσικό αέριο, δίκτυα διανομής φυσικού αερίου, γεωθερμία. Επιδίωξη της ΔΕΗ, με τη σύμφωνη γνώμη και στήριξη του ΥΠΕΝ, είναι η σύμπραξη με σοβαρούς και αξιόπιστους επενδυτές σε κοινά εταιρικά σχήματα, στα οποία θα συμμετάσχουν επενδύοντας σημαντικά ποσά είτε για την κατασκευή είτε για την περιβαλλοντική αναβάθμιση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι μελλοντικές συνεργασίες της ΔΕΗ με άλλες εταιρείες πρέπει να έχουν ξεκάθαρο αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Εν κατακλείδι, η σημερινή πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ εφαρμόζει μια πολυδιάστατη ενεργειακή πολιτική που έχει ως αποτέλεσμα και εγγυάται ότι η χώρα θα μετατραπεί σε έναν περιφερειακό ενεργειακό κόμβο.

Η απάντηση του προέδρου της ΔΕΗ κ. Παναγιωτάκη

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

 Η διαδικασία κατάρτισης τόσο του προϋπολογισμού του έτους 2017, όσο και των χρηματοοικονομικών προβολών για την περίοδο έως το 2018, είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν υποβληθεί προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω των συνεχών και πολύ πρόσφατων αλλαγών και της κατάστασης ρευστότητας που υπάρχει στο θεσμικό πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τα προαναφερθέντα έγγραφα δεν είναι δυνατόν να αποσταλούν, καθόσον, πέραν του γεγονότος ότι δεν είναι ακόμα εγκεκριμένα από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιέχουν στοιχεία και πληροφορίες τα οποία δημοσιοποιούμενα, θα αποκάλυπταν   επιχειρηματικά απόρρητα, σε ένα περιβάλλον μάλιστα διαρκώς εντεινόμενου ανταγωνισμού. Ωστόσο, είμαστε στη διάθεση των κ.κ. Βουλευτών για επαρκή και τεκμηριωμένη ενημέρωση σε σχετική συνάντηση μας στα γραφεία μας επί των παραπάνω θεμάτων.

 Σε κάθε περίπτωση, με δεδομένο ότι ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ θα μειωθεί ως αποτέλεσμα της μείωσης μεριδίου αγοράς στην εγχώρια λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ αναζητά και εξετάζει ευκαιρίες και δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, για επέκταση σε άλλες αγορές και προϊόντα, καθώς και αξιοποίησης επιχειρηματικών συνεργασιών, με στόχο την αντιστάθμιση των απωλειών από τη μείωση των μεριδίων της αγοράς και την περαιτέρω ισχυροποίηση της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό, έχουμε ιδρύσει θυγατρικές εταιρείες σε Αλβανία, Βουλγαρία και Τουρκία. Επιπλέον, υπογράψαμε πρόσφατα Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας με την κινεζική εταιρεία CMEC προκειμένου να εξετάσουμε τις δυνατότητες για την από κοινού ανάπτυξη projects στην Ελλάδα (όπως η κατασκευή της δεύτερης λιγνιτικής μονάδας στη Μελίτη και η εκμετάλλευση των εκεί ορυχείων, καθώς και η κατασκευή μονάδας παραγωγής ‹‹Έξυπνων Μετρητών››, για τη διάθεσή τους  στην εγχώρια αλλά και στις ξένες αγορές)και τις γειτονικές χώρες, στην παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Θερμικές και Υδροηλεκτρικές μονάδες και από ΑΠΕ.

Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στην αποφυγή απώλειας μεριδίου αγοράς μόνο από τα πλέον κερδοφόρα και χαμηλού ρίσκου και δαπανών διαχείρισης τμήματα της αγοράς. Η απώλεια μεριδίου αγοράς θα πρέπει να είναι ισορροπημένη και να προέρχεται από όλες τις κατηγορίες πελατών, ενώ οι πελάτες οι οποίοι δεν αποτελούν αντικείμενο ανταγωνισμού, όπως οι ευάλωτοι καταναλωτές και οι πελάτες Υψηλής Τάσης, θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ, πρόταση την οποία έχουμε θέσει τόσο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές όσο και στην Ευρωπαϊκή  Επιτροπή. Πέραν αυτών, ως  εναλλακτικό διαρθρωτικό μέτρο για το άνοιγμα της αγοράς, επεξεργαζόμαστε σχέδιο για τη δημιουργία θυγατρικής εταιρείας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με καταναλωτές από όλες τις κατηγορίες που θα διατεθούν στον ανταγωνισμό.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα ο Όμιλος ΔΕΗ το έτος 2015 κατέγραψε ζημία μετά από φόρους € 102,5 εκατ., ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2016 είχε κέρδη μετά από φόρους € 57,1 εκατ. Έτσι τη 18μηνη περίοδο 1.1.2015 μέχρι και 30.6.2016 καταγράφηκαν ζημιές μετά από φόρους € 45,4 εκατ. Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2016 θα δημοσιοποιηθούν αφού προηγουμένως ολοκληρωθούν οι αναγκαίες εσωτερικές διαδικασίες και εγκρίσεις. Οι προαναφερθείσες ζημιές οφείλονται κατά βάση στην αύξηση των προβλέψεων για επισφάλειες πελατών, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν.

Σημειώνεται πάντως ότι και τα έτη 2008, 2011, 2013, ο Όμιλος είχε καταγράψει ζημιές μετά από  φόρους € 305,9 εκατ., € 148,9 εκατ. και € 225,3 εκατ. αντίστοιχα. Η τιμή της μετοχής της ΔΕΗ συναρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη γενικότερη κατάσταση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Σημειώνεται η σταθερά, άνω του 30%, παρουσία ξένων θεσμικών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Σε ότι αφορά στις τιμές και τις αποδόσεις των ομολόγων παρά τη γενικότερη κατάσταση της χώρας σε σχέση με την πρόσβαση της στις χρηματαγορές καταγράφεται θετική τάση ως εξής: Η απόδοση του τριετούς ομολόγου της ΔΕΗ λήξης 2017, από την έκδοσή του έως σήμερα έχει κυμανθεί από 3,6% έως 37,1%. Από τα υψηλό αυτό σημείο που καταγράφηκε στις 8.7.2015 έχει σταθερά καθοδική πορεία με συνέπεια να διαμορφωθεί στο 5,8% στις 11.11.2016. Αντίστοιχα, αναφορικά με το πενταετές ομόλογο της ΔΕΗ λήξης 2019, η απόδοσή του από την έκδοσή του έως σήμερα έχει κυμανθεί από 4,6% έως 24,8% (στις 7.7.2015) και έχει και αυτό σταθερά καθοδική πορεία με συνέπεια να διαμορφωθεί στο 12,3% στις 11.11.2016.

Είναι γεγονός ότι σήμερα οι οφειλές της ΔΕΗ Α.Ε έναντι προμηθευτών, Αναδόχων έργων, κ.λ.π είναι αυξημένες και εξυπηρετούνται με βραδύτερους ρυθμούς σε σχέση με το παρελθόν λόγω προβλημάτων ρευστότητας. Ωστόσο πρέπει να συνυπολογιστεί ότι τους τελευταίους 15 μήνες δαπανήθηκαν πλέον των € 600 εκατ. για επενδύσεις στη λιγνιτική παραγωγή, όπως Πτολεμαΐδα V και μετεγκατάσταση Ποντοκώμης, καθώς και για την τροφοδοσία των νησιών, όπως η εγκατάσταση αεριοστροβίλων  σε Πάρο και Μύκονο. Υπογραμμίζεται στο σημείο αυτό ότι η ΔΕΗ τροφοδοτεί τα νησιά και τους χρήστες κοινωνικού τιμολογίου χωρίς να ανακτά το αντίστοιχο κόστος της μέσης τιμής των ΥΚΩ, η οποία είναι παγωμένη από το 2012. Αποτέλεσμα συσσωρευμένη ζημία της ΔΕΗ πλέον των € 600 εκατ. Το διάστημα 2012-2015. Τα προβλήματα ρευστότητας σήμερα της ΔΕΗ οφείλονται κυρίως στη μειωμένη, σε σχέση με τα προ κρίσης χρόνια, εισπραξιμότητα των τρεχόντων λογαριασμών, καθώς και στη δράση του ανταγωνισμού, ο οποίος στοχεύει στους πλέον κερδοφόρους και συνεπείς πελάτες, έχοντας ήδη αφαιρέσει από τη ΔΕΗ μερίδιο περίπου 7% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015. Ενόψει των ανωτέρω η Εταιρεία προβαίνει σε μία σειρά δράσεων ως εξής:

1.Μετά την αποσαφήνιση του πλαισίου της αγοράς, Επεξεργασία Στρατηγικού Σχεδίου σύμφωνα με τις ήδη διακηρυγμένες στρατηγικές κατευθύνσεις για επέκταση, διαφοροποίηση και επιχειρηματικές συνεργασίες.

 2.Πρωτοβουλίες, μέτρα και δραστηριότητες βελτίωσης της εισπραξιμότητας με παροχή νέων τιμολογιακών προϊόντων, διευκολύνσεων, στοχευμένων  αποκοπών λόγω χρέους, επικοινωνία.

3.Η έκπτωση του 15% σε συνεπείς πελάτες, η οποία πέραν της κοινωνικής και αναπτυξιακής της διάστασης, συντελεί στην αύξηση και διατήρηση των διακανονισμών για την εξόφληση των οφειλών, η οποία κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Σήμερα έχουν ήδη διακανονίσει με το νέο πρόγραμμα των 36 δόσεων τις οφειλές τους περίπου 530.000 πελάτες με συνολική οφειλή 1,4 δισ. €. Τέλος, αναφορικά με το κατώτατο όριο των 1.000€ για τις διακοπές ρεύματος λόγω οφειλής, το οποίο είχε τεθεί δημόσια από τον Υπουργό, ακολουθήθηκαν οι συνήθεις τυπικές εσωτερικές διαδικασίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Σημειώνεται πάντως ότι κάτω των 500 €, χωρίς να έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση, οφείλουν 1.140.000 πελάτες, με συνολικό ποσό οφειλής περίπου 125 εκατ. €, και μεταξύ 500€ και 1.000 € οφείλουν 250.000 πελάτες, με συνολικό ποσό οφειλής περίπου 130 εκατ. €.