Τα αποτελέσματα των εκλογών του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) εκλέγονται κατά πλειοψηφούσα σειρά οι παρακάτω με τους αντίστοιχους αριθμούς ψήφων:

 1. Αγγέλης Πολυνείκης 113

 2. Λιάκου Κατερίνα 112

 3. Μπασιάς Παναγιώτης 102

 4. Δήμου – Ρούση Αγγελική 81

 5. Χρυσάκης Κωνσταντίνος 78

 6. Χαμιζίδης Ιωάννης 75

 7. Πατσάκα Μαλαματή 72

 8. Καβούκας Απόστολος 72

 9. Χριστοδούλου Αστέριος 72

Για την Εξελεκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) εκλέγονται κατά πλειοψηφούσα σειρά οι παρακάτω με τους αντίστοιχους αριθμούς ψήφων:

 1. Μόσχος Δημήτριος 79

 2. Χατζηλαζαρίδης Λάζαρος 76

 3. Αδαμόπουλος Γεώργιος 68